Unitrafo stöttar Biogás Sertão +100 – ett socialt miljöprojekt i Brasilien

Biologiskt avfall omvandlas till hushållsgas i Brasilien

Genom vårt, och andras, bidrag kan familjer på den brasilianska landsbygden få det bättre. Genom tillgång till en bioförgasare som omvandlar biologiskt avfall till användbar hushållsgas. Lokala småskaliga projekt som hjälper utsatta familjer till en drägligare tillvaro och dessutom sparar miljön.

Läs mer om Biogás Sertão +100

Unitrafo på Elfack 2015

Unitrafo på Elfack 2015 – Tack för i år!

Vi på Unitrafo vill tacka alla besökare och övriga utställare för en mycket trevlig mässvecka.

Vår monter var ovanligt välbesökt i år och även om vi misstänker att del besökare kom för att se vår fina italienska sportbil, så vill vi gärna tro att många också ville se och diskutera alla nyheter på transformatorfronten. Som de flesta vet vid det här laget, träder nya EU-regler i kraft 1 juli i år och det har skapat en intressant men också lite turbulent situation på marknaden.

Vill du veta mer om de nya reglerna eller kanske bara diskutera våra produkter i största allmänhet är du välkommen att kontakta oss. Annars kan du alltid kika in med jämna mellanrum på vår hemsida, där vi försöker uppdatera med senaste nytt så ofta det går.

Väl mött på Elfack 2017!

Ekodesign – nya EU-regler för transformatorer

Från och med 1 juli i år får endast transformatorer som följer EU regel 548/2014 levereras inom EU (samt Island, Norge och Liechtenstein). I korthet innebär denna förordning att att det finns fastställda krav på energieffektivitet för små, medelstora och stora transformatorer.

Unitrafo är naturligtvis förberedda på detta och kommer under våren att presentera en rad nya produkter som följer den nya förordningen.

Den nya förordningen bygger på Ekodesign-direktivet, som kom redan 2009 och den 11 juni 2014 trädde förordningen i kraft. Tiden fram till 1 juli i år är den tid industrin och marknaden har att anpassa sig till de nya reglerna. Implementeringen av förordningen sker sedan i två steg, steg 1 2015 och steg 2 2021. Målet är att minska energiförluster och öka effektiviteten för nya transformatorer.

Den 1 juli 2015 införs alltså det första steget i förordningen. Den innehåller minimikrav på effektivitet för transformatorer och innebär att alla transformatorer som inte följer dessa krav inte får levereras och brukas inom EU. Ett undantag är transformatorer som köps inom gällande ramavtal. Här är det datum för undertecknande av avtalet som gäller och är avtalet tecknat före 1 juli så får man fortfarande köpa in och bruka transformatorer som inte följer den nya förordningen.

Det finns också en rad andra undantag där förordningen inte måste tillämpas. Bland annat för vissa specialtransformatorer, som transformatorer för reservinstallationer, provningsändamål, transformatorer som matar likriktare, transformatorer för järnvägsändamål, jordningstransformatorer, ugnstransformatorer etc. Klicka på länken nedan för mer information.

Även om Ekodesign-direktivet är väldigt ambitiöst – år 2025 beräknas besparingen bli 16,2 TWh per år  – så har både vi, våra tillverkare och även våra kunder styrt utvecklingen i den här riktningen sedan många år, så den stora skillnaden blir egentligen att de som enbart såg till inköpspris, nu måste titta lite närmare på faktiska livslängdskostnader. Något som gagnar oss alla i längden.

Unitrafo kommer som nämnts att presentera flera nya produktserier under våren. Naturligtvis skall vi inte att nöja oss med att bara följa utvecklingen, vi kommer också att presentera produkter som är bättre än vad som krävs i ekodesigndirektivet och redan nu räknar vi med att ha produkter som klarar även steg 2, som alltså inte skall införas förrän 2021.

Inom kort kommer vi att publicera mer information i detta ämne, men redan nu kan du läsa EU-förordningen i sin helhet här.

Miljö Mix® – Lågförlustalternativ till oslagbart pris!

Nu lanserar vi den fjärde medlemmen i vår familj med miljöanpassade transformatorer – Miljö Mix®.

Det här är alternativet för dig som vill ha extremt låga tomgångsförluster, men som ändå inte vill betala för en transformator med specialstål som kan vara upp till tre gånger så dyr.

Miljö Mix® är nämligen en transformator med konventionellt material där man prioriterat låga tomgångsförluster framför dito belastningsförluster och på så sätt fått till en optimal kombination för många applikationer. Den passar bäst för dig som har en genomsnittlig låg till medelhög belastning, men som ändå har behov av mer effekt under vissa perioder.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Superintend® – Isolationsövervakning för ojordade nät

Öka personsäkerheten och minska brandrisken i sjukhus- och industrimiljöer med vårt nya system för isolationsövervakning.

– Vårt system för jordfelsövervakning för femledarnät är välkänt och har funnits länge på marknaden, säger VD, Staffan Altback.

– Äntligen utökar vi alltså programmet med övervakning för IT-nät. Detta gör att vi nu har ett komplett system för övervakning av samtliga typer av nät och att det faktiskt nu också finns ett alternativ till det dominerande systemet på marknaden.

– Vi siktar naturligtvis på att bli såväl teknik- som prisledande i det här segmentet och vi ser det här som investering på lång sikt, avslutar Staffan Altback.

Det finns många fördelar med ett sådant här system, till exempel kan man genom kontinuerlig mätning av isolationsnivån i en industrimiljö undvika att bryta kritiska processer, samtidigt som man behåller säkerheten i anläggningen. I en sjukhusmiljö är det naturligtvis också viktigt att man också bibehåller personsäkerheten samtidigt som det är lika viktigt att livsuppehållande utrustning alltid fungerar.

Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu ladda ner en broschyr som beskriver systemet för isolationsövervakning här.

Ovan ser du en bild på IM-01, som är den nya kontrollenheten i vårt system.

Miljö Max® – Lågförlustalternativ med amorf kärna

Trenden mot transformatorer med allt lägre förluster fortsätter och sedan några år har vår transformator, Miljö Plus® vunnit allt mer mark. Den här typen av transformatorer ger en överlägsen livslängdsekonomi och de betalar sig ofta efter bara något års användning.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar, Miljö Max®, en transformator med extremt låga tomgångsförluster – perfekt när transformatorn har en låg genomsnittlig belastning.

Miljö Max® är en transformator med amorf kärnplåt och detta möjliggör en dramatisk reducering av tomgångsförlusterna – faktiskt upp till 75% jämfört med en standardtransformator! Som exempel kan nämnas att man på en 1250 kVA med amorf kärna kan spara upp till 16000 kWh på ett år. Än så länge är det förhållandevis dyrt att tillverka kärnor av amorf kärnplåt och därför betingar den här typen av transformatorer ett högre pris,  men vid höga förlustvärderingar och låg belastning kan de ändå vara en bra investering.

Vilken transformatortyp skall jag ha?

Förutom Miljö Max® , så består vår serie miljöanpassade transformatorer av Miljö Plus® – som vi rekommenderar vid medelhög till hög belastning och Miljö Bas® – som vi rekommenderar vid låg till medelhög belastning samt när ett lägre inköpspris är viktigare än total livslängdsekonomi.Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna ut vilken typ som passar just ditt projekt.

Vad är en amorf legering?

Metaller har en kristallin struktur med en regelbunden struktur av atomer. En amorf metall, däremot har en oregelbunden struktur. Den amorfa strukturen uppnås genom att metallen snabbt övergår från flytande till fast form, oftast genom snabb nedkylning. Metallen behåller då sin oregelbundna struktur och blir amorf. Tidigare har tillverkning av amorf metall setts som nästan omöjlig, men nu har man hittat en tillförlitlig teknik. Amorf metall är mycket stark och har väldigt bra magnetiska egenskaper, men den kräver en avancerad teknik och speciella maskiner för att kunna framställas.

Varför är tomgångförluster så viktiga?

En transformators livslängd är väldigt lång, ofta räknar man med en genomsnittlig användning på cirka 30 år. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att reducera tomgångsförlusterna, eftersom de är konstanta oavsett belastning. Transformatorer med amorf kärna har bara en tredjedel av en konventionell transformators tomgångsförluster. Beroende på belastning kan man alltså spara upp till två tredjedelar av de totala  förlusterna och även vid en belastning på 50% kan man spara upp till 45% av de totala förlusterna.

Vill du veta mer om miljöanpassade transformatorer? Kontakta oss.

Unitrafo slutar marknadsföra ”dyra” transformatorer

Under många år förklarade vi, ofta för döva öron, att en transformator med ett lågt pris kunde bli väldigt dyr i längden. Detta beror naturligtvis på att den ”billiga” transformatorn oftast har höga förluster, vilket är lika med en lägre verkningsgrad. Idag känner de flesta till detta faktum och som ett led i vår strävan att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt, har vi beslutat ta bort alla typer av transformatorer som vi inte anser håller måttet i en framtida, hållbar miljö. Samtidigt med denna åtgärd, ligger vi i startgroparna för att introducera nästa generation av transformatorer, med extremt mycket lägre förluster än vad som tidigare varit möjligt att tillverka.
För bara några år sedan var det fortfarande starkt fokus på billiga transformatorer. Vi har dock alltid varit noga med att förklara att den dyraste transformatorn var den som var billigast eftersom den hade lägst förluster och att detta i de flesta fall betalade sig på bara några års sikt. Svaret vi ofta fick var att det där brydde man sig inte så mycket om, viktigast var vad transformatorn kostade i kronor och ören eftersom det var detta de som höll i pengarna var intresserade av.

Idag är verkligheten en helt annan. De flesta frågar efter transformatorer med låga förluster och allt som oftast finns detta krav också inskrivet redan i konsultspecifikationen.

Men vi nöjer oss inte med detta. Jakten går vidare mot ännu mer energisnåla lösningar och vi kommer själva inom kort att introducera nya serier av transformatorer med ännu lägre förluster.

Därför kändes det väldigt naturligt att ta steget fullt ut och sluta marknadsföra transformatorer som tillhör en svunnen tid, där bara kronor och ören räknades och där någon annan skulle ta hand om den miljö som vi sakta men säkert höll på att förstöra.

Kontakta gärna oss för mer information.

Miljö Plus®-transformatorn slår nya rekord

De två senaste månaderna har inneburit ett rejält trendbrott för vår allra bästa lågförlusttransformator, Miljö Plus®. Den introducerades under 2011 och har sedan ökat i försäljning i en jämn men ganska långsam takt.

Men nu har det alltså hänt något.

Drygt 42% av de transformatorer vi sålt i december och januari har varit Miljö Plus® -varianten. Om man dessutom räknar med vår vanliga Miljö-variant så står dessa två typer för knappt 80% av försäljningen! Fantastiskt, tycker vi. Äntligen har de flesta kunder fått upp ögonen för att man både sparar pengar och miljö genom att välja en lågförlusttransformator.

Vi kommer naturligtvis att visa våra transformatorer på Elfack den 13-17 maj i Göteborg och fokus kommer att ligga på miljöanpassade typer. Något som alla kanske inte vet är att Miljö Plus®- transformatorn även finns som vätskeisolerad variant, företrädesvis med miljövänlig isolationsvätska, typ Midel eller FR3, men även med vanliga typer av oljor för den som föredrar detta. Mer information om denna variant kommer snart på vår hemsida.

Läs mer om om vår gjuthartsisolerade variant, eller kontakta oss här för mer information.