OPS-system räddar miljön i våra hamnar

Under lång tid har större fartyg förlitat sig på ombordgenererad ström, när de legat vid kaj. Men motorer som bränner olja ger omfattande miljöproblem – förorenad luft, buller och vibrationer. För fartyg i dessa storlekar, exempelvis containerfartyg och kryssningsskepp, är vanlig ”landström” med lågspänning en otillräcklig kraftkälla. Det är här OPS-systemen (Onshore Power Supply) kommer in som en lösning. Vår allt högre miljömedvetenhet har också medfört ett skärpt regelverk för de fartyg som ligger vid kaj. Från 2030 säger EU att alla hamnar måste erbjuda denna lösning.

Fördelar med OPS

 • Mindre utsläpp
 • Mindre buller
 • Mindre kostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö ombord
 • Flyttbar containerlösning

Läs mer

Oljeisolerad shuntreaktor för säkrare elnät

Oljeisolerad shuntreaktor – för säkrare elnät och lägre energiförluster

Shuntreaktorer används där det är nödvändigt att hålla spänningen på stabil nivå i kraftnät med långa överföringar, såväl ovan som under jord. Typiska tillämpningar är vindkraftparker, tunnelbana, urbana distributionssystem, industriområden m.fl. Shuntreaktorer finns i torr-, gjutharts- och oljeisolerade varianter.

Läs mer

Tillverkningsprocess med total kontroll

Total överblick av produktionsprocessen – från lindning till slutprov

Produktionskapaciteten hos Unitrafos samarbetspartner GBE växer stadigt, mycket tack vare optimering av tillverkningsprocessen i deras tre italienska fabriker. På respektive anläggning tillverkas det gjutharts- och oljeisolerade transformatorer, samt krafttransformatorer. Ett dilemma, när företag växer, är att upprätthålla hög kvalitet genom alla produktionsfaser. Speciellt om verksamheten är uppdelad på flera geografiskt åtskilda platser. GBE har löst detta genom att tydligt definiera ledningens ansvarsområden och löpande utbildat personalen. Man har också infört ett skräddarsytt datoriserat system för att, i realtid, kunna följa varje produkt genom hela produktionskedjan. Varje led av produktionen, från lindning, gjutning, montering och slutprov, dokumenteras och övervakas av systemet. Operatören, för det aktuella momentet, har alltid en aktuell ögonblicksbild på sin skärm och vet exakt vilket delmoment som skall utföras.

Denna kontroll med överblick av varje led i hela produktionskedjan ger ett bra underlag för analys och ytterligare optimering av produktion och produktkvalitet. Något som kommer kunderna till del i form av produkter som levereras i rätt tid och med högsta kvalitet.

Transformatorer med reducerade elektromagnetiska fält

 

Oljeisolerad transformator med reducerat magnetfält

De senaste årens ökande elektrifiering av samhället, har satt fokus på möjliga hälsorisker orsakade av elektromagnetiska fält. Fenomenet definieras som ”elektromagnetisk nedskräpning” och nämns i samband med av människan skapade elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Dessa skiljer sig från de magnetfält som förekommer naturligt i naturen. Magnetisk nedskräpning uppmärksammas mer i vissa länder, exempelvis i Schweiz, där en speciell förordning (ORNI) är utformad för att skydda människor mot skadlig icke-joniserande strålning.

Läs mer

Tävlingsresultat från Elfack 2019

Tack alla som besökte oss i montern denna gång och även var med i vår lilla tävling

Vad kan du om transformatorer?

Kunskap är vägen mot framgång, men lite tur skadar inte heller. Vi är imponerade av resultaten. Av fem möjliga rätt hamnade snittresultatet på 4,37. Det innebär att de allra flesta av er hade koll på svaren på de fem första frågorna:

 1. Kärna
 2. Lindning
 3. Primärsida
 4. Sekundärsida
 5. Deltakoppling

Knivigare blev det med utslagsfrågan: Hur mycket väger transformatorn i montern? Vår senaste gjuthartsisolerade transformatorserie i det nya kompakta formatet (med ovala lindningar). Den är klar för EU-direktiven fas 2, som träder ikraft 2021.

Här varierade svaren kraftigt. Från blygsamma 200 kg upp till 4.500 kg. I vissa fall blev det en strid på kniven där kortaste tiden fick avgöra placeringen. Det rätta svaret är 1.900 kg.

Grattis till våra pristagare:

 1. Leif Stenberg, Boliden Electro (1.910kg – 2:40)
 2. Ola Eriksson, One Nordic (1.880kg – 3:07)
 3. Thomas Bjurström, Boliden Electro (1.920kg – 3:18)
 4. Martin Bertilsson, PMA Installation (1.870kg – 1:45)
 5. Per Berntsson, Tre D Mekaniska (1.870kg – 5:16)
 6. Leif Berndtsson, Boliden Electro (1.835kg – 18:58)

Pristagarna har fått sina välförtjänta vinster skickade till sig.

Unitrafo stöttar Biogás Sertão +100 – ett socialt miljöprojekt i Brasilien

Biologiskt avfall omvandlas till hushållsgas i Brasilien

Genom vårt, och andras, bidrag kan familjer på den brasilianska landsbygden få det bättre. Genom tillgång till en bioförgasare som omvandlar biologiskt avfall till användbar hushållsgas. Lokala småskaliga projekt som hjälper utsatta familjer till en drägligare tillvaro och dessutom sparar miljön.

Läs mer om Biogás Sertão +100

Unitrafo på Elfack 2015

Unitrafo på Elfack 2015 – Tack för i år!

Vi på Unitrafo vill tacka alla besökare och övriga utställare för en mycket trevlig mässvecka.

Vår monter var ovanligt välbesökt i år och även om vi misstänker att del besökare kom för att se vår fina italienska sportbil, så vill vi gärna tro att många också ville se och diskutera alla nyheter på transformatorfronten. Som de flesta vet vid det här laget, träder nya EU-regler i kraft 1 juli i år och det har skapat en intressant men också lite turbulent situation på marknaden.

Vill du veta mer om de nya reglerna eller kanske bara diskutera våra produkter i största allmänhet är du välkommen att kontakta oss. Annars kan du alltid kika in med jämna mellanrum på vår hemsida, där vi försöker uppdatera med senaste nytt så ofta det går.

Väl mött på Elfack 2017!

Ekodesign – nya EU-regler för transformatorer

Från och med 1 juli i år får endast transformatorer som följer EU regel 548/2014 levereras inom EU (samt Island, Norge och Liechtenstein). I korthet innebär denna förordning att att det finns fastställda krav på energieffektivitet för små, medelstora och stora transformatorer.

Unitrafo är naturligtvis förberedda på detta och kommer under våren att presentera en rad nya produkter som följer den nya förordningen.

Den nya förordningen bygger på Ekodesign-direktivet, som kom redan 2009 och den 11 juni 2014 trädde förordningen i kraft. Tiden fram till 1 juli i år är den tid industrin och marknaden har att anpassa sig till de nya reglerna. Implementeringen av förordningen sker sedan i två steg, steg 1 2015 och steg 2 2021. Målet är att minska energiförluster och öka effektiviteten för nya transformatorer.

Den 1 juli 2015 införs alltså det första steget i förordningen. Den innehåller minimikrav på effektivitet för transformatorer och innebär att alla transformatorer som inte följer dessa krav inte får levereras och brukas inom EU. Ett undantag är transformatorer som köps inom gällande ramavtal. Här är det datum för undertecknande av avtalet som gäller och är avtalet tecknat före 1 juli så får man fortfarande köpa in och bruka transformatorer som inte följer den nya förordningen.

Det finns också en rad andra undantag där förordningen inte måste tillämpas. Bland annat för vissa specialtransformatorer, som transformatorer för reservinstallationer, provningsändamål, transformatorer som matar likriktare, transformatorer för järnvägsändamål, jordningstransformatorer, ugnstransformatorer etc. Klicka på länken nedan för mer information.

Även om Ekodesign-direktivet är väldigt ambitiöst – år 2025 beräknas besparingen bli 16,2 TWh per år  – så har både vi, våra tillverkare och även våra kunder styrt utvecklingen i den här riktningen sedan många år, så den stora skillnaden blir egentligen att de som enbart såg till inköpspris, nu måste titta lite närmare på faktiska livslängdskostnader. Något som gagnar oss alla i längden.

Unitrafo kommer som nämnts att presentera flera nya produktserier under våren. Naturligtvis skall vi inte att nöja oss med att bara följa utvecklingen, vi kommer också att presentera produkter som är bättre än vad som krävs i ekodesigndirektivet och redan nu räknar vi med att ha produkter som klarar även steg 2, som alltså inte skall införas förrän 2021.

Inom kort kommer vi att publicera mer information i detta ämne, men redan nu kan du läsa EU-förordningen i sin helhet här.