15 st transformatorer till Blekingesjukhuset

Unitrafo har nyligen levererat 15 st gjuthartsisolerade distributionstransformatorer till Blekingesjukhuset. Vår kund är NEA Installation, som fått i uppdrag att förbättra sjukhusets kraftanläggning.