Unitrafo erbjuder rätt transformatorer – till rätt pris

På Unitrafo är vi specialister på transformatorer, produkter för strömförsörjning samt system för jordfelsövervakning. Kontakta oss så ser vi till att du får exakt rätt produkt för dina behov.

Transformatorer från ledande tillverkare

Vi marknadsför torr-, gjutharts- och oljeisolerade transformatorer för de flesta användningsområden, allt ifrån mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer för industri och elverk.

Ekodesign – Ny miljöanpassad serie

För att följa de nya EU-regler som trädde i kraft den 1 juli 2015 har Unitrafo introducerat en ny, uppdaterad produktlinje, där samtliga produkter klarar de nya kraven Eco design – Tier 1. Vi har även förberett för de krav som sannolikt kommer att införas 2021 (Tier 2) och kan redan idag presentera en produkttyp som klarar även dessa krav.

Vi marknadsför tre typer: MiljöEko® – som passar vid medelhög belastning, MiljöPlus® som passar vid medelhög till hög belastning samt MiljöMax®, med amorf kärna, när du har hög förlustvärdering, varierande laster men låg genomsnittlig belastning.

Två av produktnamnen, Plus och Max, känner du kanske till sedan tidigare, dessa är nu uppdaterade för att klara de nya kraven. Eko, däremot är en ny typ som följer de nya kraven precis – detta är den nya standardtransformatorn, skulle man kunna säga.  Gemensamt för samtliga typer är låga totala effektförluster, något som ger lägre miljöpåverkan och en överlägsen livslängdsekonomi.

OBS! Bilden föreställer en gjuthartsisolerad transformator, men ekodesigndirektivet gäller även oljeisolerade distributionstransformatorer samt krafttransformatorer.

Gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo i Tingstadstunneln Göteborg